Contact us

Lamues Factory in Dongguan City of China

No.11, Mingzhu Rd, Huangjiang, Dongguan, Guangdong, China 523752

Tel: +86-769-38926868

Email: info@lamues.com

Lamues Factory in Cambodia

Trapeang Chrey, Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia

Email: info@lamues.com

TEL:+855 23 890 761